White Diamond Sand

White Diamond Sand

Code
Product name
Qty.
26.1201
No. 24 Mesh for Diamond Extra Rough matt finish
26.1202
No. 36 Mesh for Diamond Rough matt finish
26.1203
No. 46 Mesh for Diamond Smooth matt finish
26.1204
No. 60 Mesh for Diamond Extra Smooth matt finish
26.1205
No. 80 Mesh for Diamond Extra Smooth matt finish